Tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus
informoida asiakasrekisterissään olevia.

1. Rekisterinpitäjä
Hiutale Design
Niilontie 1 A1,
95970 Äkäslompolo
hiutaledesign(at)gmail.com

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttö
- kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten,
eli laskutukseen ja yhteydenpitoon.
- henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet
- tietoja ei luovuteta mihinkään tarkoitukseen Hiutale Designin ulkopuolelle
- tietoja ei käytetä automaattisten päätösten tekoon tainprofilointiin

4. Henkilötietojasi vastaanottavat
– yritykseni, eli minä itse
– sinä, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

5. Säilyttän henkilötietojasi:
– niin kauan kuin asiakkuus on voimassa
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain,
jos minulla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.